Lansarea proiectului TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765 – Conferinţă de deschidere

Consiliul Superior al Magistraturii a organizat în data de 28 ianuarie 2019, la București, conferința de deschidere a proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

In deschiderea conferinței, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, doamna judecător Lia Savonea, a subliniat importanța deosebită a proiectului într-o perioadă în care justiția din România se confruntă cu o criză de încredere, având ca obiectiv final sporirea comunicării publice în scopul înțelegerii rolului justiției în societate în mod corect și obiectiv.
La rândul său, domnul prof.univ.dr. Tudorel Toader, ministrul justiției, a felicitat Consiliul Superior al Magistraturii pentru inițiativă, arătând că în mod complementar se derulează proiectul inițiat de Ministerul Justiției având ca obiectiv educația juridică în școli. Totodată, a precizat că o importanță deosebită în atingerea obiectivelor o au calitatea legii, a interpretării acesteia, precum și partajarea competențelor în derularea proiectului, asigurând toți partenerii de proiect de sprijinul său constant.

Doamna Cristina Rotaru Radu, directorul Institutului Național al Magistraturii, a întărit necesitatea și importanța proiectului pentru viitorii magistrați și a asigurat Consiliul Superior al Magistraturii de întregul aport al Institutului în derularea proiectului.

În continuare, doamna judecător Andrea Annamaria Chiş, manager de proiect şi doamna procuror Tatiana Toader, asistent manager de proiect, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, au prezentat în detaliu obiectivele și rezultatele proiectului, precum şi stadiul implementării activităților din cadrul proiectului.

Pentru detalierea anumitor activități importante din cadrul proiectului, care vor avea un impact pronunțat pe termen lung, au susținut prezentări domnul Radu Nicolae și domnul Răzvan Mătăşel, experți cooptați în cadrul proiectului.
In acest sens, domnul Radu Nicolae a prezentat importanța cercetării sociologice, care are drept obiective identificarea percepției publicului, justițiabililor, magistraților și profesioniștilor din sistemul judiciar cu privire la actul de justiție din România, analiza cauzelor nivelului de percepție, a surselor care generează percepția și a modului în care comunică sistemul judiciar. Activitatea de cercetare sociologică se va derula în perioada ianuarie – mai 2019, iar concluziile cercetărilor calitative și cantitative vor fundamenta strategia de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar.
Domnul Răzvan Mătăşel a prezentat aspecte privind redactarea unei strategii de comunicare unitare la nivelul sistemului judiciar, cât și referitoare la derularea campaniei de informare a cetățenilor cu privire la sistemul judiciar și serviciile furnizate de acesta.

În final, în cadrul sesiunii de întrebări, domnul Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România a asigurat Consiliul Superior al Magistraturii de întreaga colaborare a corpului avocaților în atingerea obiectivelor proiectului, considerând că proiectul reprezintă un demers necesar pentru sistemul judiciar.

La conferință au participat reprezentanți ai Consiliul Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii, Școlii Naționale de Grefieri, Inspecției Judiciare, Uniunii Naționale a Barourilor, Uniunii Executorilor Judecătorești, Uniunii Notarilor Publici, Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și reprezentanți ai instanțelor și parchetelor.

Informații detaliate privind proiectul se regăsesc pe pagina de internet dedicată, https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/poca/sipoca-454 .

DATE DE CONTACT:
Consiliul Superior al Magistraturii
București, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6
Tel: +4 (021) 319.81.89, Fax: +4 (021) 311.69.44
Website: www.csm1909.ro

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *